Politika společenské odpovědnosti

Společnost ACZ se dlouhodobě snaží být platným členem místní komunity a fungovat v souladu se všemi psanými  i nepsanými pravidly, kterými se tato komunita řídí. Za tímto účelem byla zpracována ucelená politika společenské odpovědnosti společnosti ACZ. Veškeré její principy prostupují každodenní prací našich zaměstnanců.

 

Politika společenské odpovědnosti (CZ verze)

Politika společenské odpovědnosti (EN verze)

 

Naše společnost pravidelně realizuje řadu aktivit, nad rámec dokumentovaných principů společenské odpovědnosti definovaných v rámci příslušné politiky, které mají za cíl podporovat místní komunitu. Níže je uvedeno několik příkladů.

Akce “Pastelky dětem”

Výtvarné činnosti jsou mezi dětmi všeobecně oblíbené a podporují  grafomotorický rozvoj. Každé dítě má silnou potřebu projevovat se kreslením nebo malováním a kvalitní pastelky patří k základnímu vybavení všech malých umělců. Podporujeme naše nejmenší výtvarníky a každoročně dětem navštěvujícím předškolní zařízení v přilehlých obcích rozdáváme pastelky pro podporu rozvoje jejich kreativity.

Adopce jeřába mandžuského v ZOO Ústí nad Labem

Naše společnost je “adoptivním rodičem” jeřába mandžuského, kterého chová Zoologická zahrada v Ústí nad Labem a každoročně finančně přispívá na jeho chov a krmení. Ve východní kultuře je tento ohrožený druh ptáka považován za symbol štěstí a věrnosti. Adopce má tak pro nás, jako japonskou společnost, hlubší význam.

Nezisková organizace Pes a Člověk

Tato nezisková organizace se zabývá canisterapií, která je zaměřená na pomoc hendikepovaným lidem prostřednictvím návštěvních programů v sociálních zařízeních, školách, školkách, apod. Podstatou canisterapie je působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně cvičeného psa. Společnost ACZ neziskovou organizaci Pes a Člověk každoročně podporuje finančními a nefinančními dary, které jsou použity na péči o tyto psí terapeuty.