Politika společenské odpovědnosti

Společnost ACZ se dlouhodobě snaží být platným členem místní komunity a fungovat v souladu se všemi psanými  i nepsanými pravidly, kterými se tato komunita řídí. Za tímto účelem byla zpracována ucelená politika společenské odpovědnosti společnosti ACZ. Veškeré její principy prostupují každodenní prací našich zaměstnanců.

 

Politika společenské odpovědnosti (CZ verze)

Politika společenské odpovědnosti (EN verze)

 

Naše společnost pravidelně realizuje řadu aktivit, nad rámec dokumentovaných principů společenské odpovědnosti definovaných v rámci příslušné politiky, které mají za cíl podporovat místní komunitu. Níže je uvedeno několik příkladů.

Cyklozaměstnavatel roku 2022

V roce 2022 se akce Do práce na kole účastnilo 53 našich zaměstnanců. V rámci Květnové výzvy jsme ujeli 11,197 km a tím jsme ušetřili 1,400 kg CO2. Aktivitu jsme spojili s charitativní akcí. Za každý ujetý kilometr společnost ACZ věnovala 3 Kč na charitativní projekt – malá Janička od nás dostala kolo upravené speciálně pro ni. Za naše aktivity v oblasti podpory cyklistiky jsme obdrželi certifikát Stříbrný cyklozaměstnavatel.

Akce “Pastelky dětem”

Výtvarné činnosti jsou mezi dětmi všeobecně oblíbené a podporují  grafomotorický rozvoj. Každé dítě má silnou potřebu projevovat se kreslením nebo malováním a kvalitní pastelky patří k základnímu vybavení všech malých umělců. Podporujeme naše nejmenší výtvarníky a každoročně dětem navštěvujícím předškolní zařízení v přilehlých obcích rozdáváme pastelky pro podporu rozvoje jejich kreativity.

Adopce jeřába mandžuského v ZOO Ústí nad Labem

Naše společnost je “adoptivním rodičem” jeřába mandžuského, kterého chová Zoologická zahrada v Ústí nad Labem a každoročně finančně přispívá na jeho chov a krmení. Ve východní kultuře je tento ohrožený druh ptáka považován za symbol štěstí a věrnosti. Adopce má tak pro nás, jako japonskou společnost, hlubší význam.

Nezisková organizace Pes a Člověk

Tato nezisková organizace se zabývá canisterapií, která je zaměřená na pomoc hendikepovaným lidem prostřednictvím návštěvních programů v sociálních zařízeních, školách, školkách, apod. Podstatou canisterapie je působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně cvičeného psa. Společnost ACZ neziskovou organizaci Pes a Člověk každoročně podporuje finančními a nefinančními dary, které jsou použity na péči o tyto psí terapeuty.