Technologie

Společnost ACZ má veškeré potřebné technologie pro výrobu šroubů lokalizované v našem výrobním závodě.

Lisování za studena

Během tohoto výrobního kroku je za použití technologie lisování za studena formována hlava a tělo budoucího šroubu, které vznikají z ústřižku ocelového drátu definovaného průměru. Drát je nejprve odvíjen z cívky do stroje, zde je vyrovnán a ustřižen na požadovanou délku. Následně je tento ústřižek drátu přenášen v soustavě pěchů a zápustek, kde se postupně formuje do požadovaného tvaru. Konkrétní počet nástrojů v této soustavě pěchů a zápustek závisí na konkrétní komplexnosti výrobku.

Společnost ACZ má v tuto chvíli celkem 29 strojů pro lisování za studena, které pokrývají svými výrobními možnostmi širokou škálu možných tvarů a velikostí šroubů.

Válcování závitu

Podstatou tohoto výrobního kroku je vyválcování závitu do polotovaru vyrobeného při procesu lisování za studena. Specializované výrobní zařízení využívá lineární nebo rotační válcovací čelisti, které jsou v podstatě negativem budoucího závitu. Polotovar výrobku je podávacím systémem posunut do čelistí a následně je jednosměrným pohybem vyválcován závit na polotovar šroubu. V rámci tohoto výrobního kroku se na šrouby navlékají také podložky, děje se tak těsně před vyválcováním závitu. Podložky se tak mohou volně točit, ale zároveň je nelze přes průměr závitu ze šroubu sundat.

Společnost ACZ má v tuto chvíli celkem 31 strojů pro válcování závitu, které pokrývají svými výrobními možnostmi širokou škálu možných tvarů a velikostí šroubů.

Tepelná úprava

V rámci tohoto výrobního procesu jsou polotovary po válcování závitu tepelně zpracovány. Principem tepelné úpravy je dosáhnout požadované pevnosti a tvrdosti dle požadavku zákazníka. Pro tento účel využíváme dvě základní technologie tepelného zpracování. První je kalení a popouštění, druhou je žíhání. K dispozici máme také proces odfosfátování.

Společnost ACZ má v tuto chvíli celkem 5 průběžných pecí pro kalení a popouštění a 1 průběžnou pec pro žíhání.

Povrchová úprava

V této výrobní fázi dostává polotovar šroubu své parametry v oblasti odolnosti proti korozi a koeficientu tření. Společnost ACZ je schopna interně realizovat dvě primární povrchové úpravy. První je galvanické zinkování s pasivací chromátem v barvě černé nebo čiré, k dispozici máme také odvodíkovací pec. Druhou povrchovou úpravou je dip-spin nanášení Geomet® 720. Na tyto primární povrchové úpravy jsme schopni nanášet řadu sekundárních povrchových úprav, které stabilizují frikční koeficient a zlepšují odolnost vůči korozi.

Společnost ACZ má v tuto chvíli celkem 1 výrobní linku pro galvanické zinkování, 3 výrobní linky pro nanášení Geomet® 720 a 4 výrobní linky pro sekundární povrchové úpravy. Závitová jištění a jiné specifické povrchové úpravy dále zajišťujeme externě prostřednictvím našich strategických dodavatelů.

Další výrobní a nevýrobní operace

Nad rámec čtyř základních výrobních procesů potřebných k výrobě šroubu má společnost ACZ k dispozici další specifická výrobní zařízení. Konkrétně jsme schopni zajistit obrobení špičky dílů (dle ISO 4753, apod.), kalibraci závitu pro odstranění drobných poškození závitu vzniklých přirozeně během výroby, odmašťování a konzervaci olejem. Z nevýrobních operací jsme našim zákazníkům schopni zajistit strojové a manuální třídění šroubů dle definovaných parametrů. Samozřejmostí je vyhovění všem zákaznickým požadavkům ohledně balení. V neposlední řadě společnost ACZ disponuje plně vybavenou chemickou a metrologickou laboratoří a to včetně možnosti interně realizovat korozivní test solnou mlhou (SST).