Projekty

Přehled projektů realizovaných ACZ za finanční spoluúčasti z národních zdrojů nebo fondů EU.

ZVÝŠENÍ DIGITÁLNÍ ÚROVNĚ SPOLEČNOSTI (2023)

  • Popisu projektu:

Projekt je zaměřený na zavedení komplexního řešení ve Společnosti, které významně posílí kybernetickou bezpečnost a současně přinese možnost efektivního vyhodnocení a dalšího využití získaných informací v oblasti kybernetické bezpečnosti. Výstupem projektu bude pořízení a implementace tří řešení, díky nimž bude Společnost moci detekovat a eliminovat kybernetické hrozby.

  • Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je pořídit a zavést komplexní řešení, které posílí kybernetickou bezpečnost Společnosti a přinese jí možnost efektivního vyhodnocení a dalšího využití získaných informací v oblasti kyberbezpečnosti.

Projekt by realizován za finanční podpory z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 

INSTALACE FVE (2023)

  • Popisu projektu:

Projekt je zaměřen na instalaci FVE umístěné na střeše budovy společnosti. Takto získaná elektrická energie bude využita na zajištění provozu některých zařízení, což sebou přináší i další pozitivní dopady.

  • Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je využití obnovitelných zdrojů k zajištění elektrické energie, čímž dojde k optimalizaci spotřeby elektrické energie a dalších pozitivních dopadů na životní prostředí.

Projekt by realizován za finanční podpory z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.