Bezpečnostní politika

Bezpečnost výrobků a vozidel, v nichž se vyráběný spojovací materiál používá, jakož i všech zapojených osob (zaměstnanci, dodavatelé, atd.), je naprostou prioritou vedení společnosti ACZ a je pro nás zásadní, aby se všechny zainteresované strany vrátily ve zdraví domů. Aktivity na poli bezpečnosti práce jsou realizovány nejen v mezích, které nařizuje legislativa, ale pravidelně také aktivity nad rámec těchto zákonných požadavků. Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout nulového počtu jakýchkoliv pracovních úrazů. Za tímto účelem byla zpracována ucelená politika bezpečnosti naší společnosti.

 

Bezpečnostní politika (CZ verze)

Bezpečnostní politika (EN verze)