Výrobní systém

Toyota Production System je to, jakým způsobem řídíme naši výrobu.

Náš výrobní systém je plně podřízen principům Toyota Production System (TPS). Štíhlá výroba, Just in Time dodávky našim zákazníkům a kanbanový systém řízení výroby jsou přirozenou součástí naší každodenní práce. Za tímto účelem skupina Aoyama vyvinula vlastní derivát systému TPS, který plně vyhovuje specifickým potřebám výroby spojovacího materiálu pro automobilový průmysl. Tento interní systém, který v naší společnosti používáme, se nazývá A-PICS (Aoyama Production Information Control System).

Nedílnou součástí našeho výrobního systému jsou zabudované mechanismy kontroly kvality v každém výrobním procesu. Naše společnost je zastáncem přístupu, že kontrola kvality má být realizována na úrovni každého výrobního procesu namísto pouze běžné výstupní kontroly. Takový přístup nám umožňuje efektivně zachytit jakékoliv možné neshody přímo v místě jejich vzniku.