Skupina Aoyama

Skupina Aoyama realizuje svou výrobní činnosti s celosvětovou působností prostřednictvím svých výrobních závodů umístěných do šesti klíčových lokalit na třech kontinentech.

První výrobní závod skupiny Aoyama byl založen v roce 1950 v domovském Japonsku jako rodinná společnost. Za více jak 70 let existence se z původně lokální firmy stala globálně nejvýznamnější skupina na poli spojovacího materiálu pro automobilový průmysl, která má nad rámec mateřského Japonska pět výrobních závodů v Asii, Evropě a Severní Americe a jejíž roční tržby převyšují 1,2 miliardy Euro. Co však za 70 let od vzniku společnosti zůstalo zachováno a je dále neměnné jako jeden ze základních stavebních kamenů, je právě rodinný duch celé skupiny s již třetí generací – pravnukem zakladatele pana Aoyamy – v čele.

 

 

S využitím poboček v Japonsku, Severní Americe, Evropě a Asii dosáhla společnost Aoyama plného pokrytí automotive trhu. Celá sít poboček má stejné poslání – uspokojení našich zákazníků dodávkami vysoce kvalitních výrobků.