Politika životního prostředí

Vedení společnosti a všichni její zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí na minimalizaci a vyloučení negativních vlivů činnosti společnosti ACZ na životní prostředí. Naše společnost důkladně analyzuje veškeré prováděné činnosti a jejich vliv na životní prostředí, důsledně monitoruje a vyhodnocuje environmentální aspekty, a řízeně se tak snaží minimalizovat jejich dopady. Společnost ACZ sleduje také životní cyklus našich výrobků tak, aby minimalizovala jejich dopad na životní prostředí ve všech fázích jejich životního cyklu. V neposlední řadě je zásadou naší společnosti nevnášet do svých výrobků ty chemické látky, které jsou zakázány či pro svoje nebezpečné vlastnosti vzbuzují obavy. Za tímto účelem byla zpracována ucelená politika životního prostředí naší společnosti.

 

Politika životního prostředí (CZ verze)

Politika životního prostředí (EN verze)