Možnosti uplatnění v naší společnosti

Dělnické pozice

  • Výroba

Vzhledem k rozmanitosti výroby nabízíme pozice z různých technických oborů: pro obsluhu a seřizování zařízení pro lisování a válcování hledáme kandidáty se zkušenostmi a praxí v mechanických oborech, zámečníky, kovoobráběče, automechaniky apod. Na provozech tepelného zpracování se uplatní uchazeči s obecným technickým vzděláním a pro obsluhu automatických linek povrchových úprav jsou nejvhodnějšími kandidáty absolventi chemických škol a učilišť. Pracovní doba ve výrobních provozech je rozvržena do tří směn (pondělí až pátek) nebo do nepřetržitého provozu (krátké a dlouhé týdny v 12 hodinových směnách).

  • Údržba

V týmu údržby najdou uplatnění jak mechanici (zámečníci, kovoobráběči, svářeči), tak elektrotechnici. Údržba se věnuje především prevenci poruch a opravám výrobních zařízení, dále konstruktérským činnostem a technickému vybavení budovy. Práce v údržbě je rozvržena do nepřetržitého provozu (krátké a dlouhé týdny v 12 hodinových směnách).

  • Logistika

Tým logistiky je vhodným zázemím pro držitele VZV průkazu (A-D, W1), ale nejedná se o celodenní jízdy na ještěrce. Práce v logistice je velmi rozmanitá. Zajišťuje především vybalení a zavážení vstupního materiálu na výrobní provozy a přípravu hotových výrobků pro expedování zákazníkovi. Tým logistiky pracuje ve třísměnném provozu (pondělí až pátek).

  • Kvalita

Tým inspektorů kvality se věnuje pravidelnému měření různých parametrů vzorků výrobku jak mezi jednotlivými procesy, tak finálního výrobku na laboratorních přístrojích. Dále tento tým zajišťuje vizuální kontrolu výrobků.

Specialisté a asistenti

  • Specialisté

Jsou samostatní referenti, kteří zastávají a často i řídí jeden z procesů ve společnosti. Mají možnost uplatňovat své odborné znalosti. Na pozice specialistů požadujeme minimálně středoškolské vzdělání s maturitou technického nebo ekonomického směru dle zaměření a často alespoň komunikativní znalost angličtiny. Specialisté zde působí na pozicích prodeje, nákupu, účetnictví, personalistiky, kvality, řízení a plánování výroby, administrace výroby a technologie výrobních zařízení. Specialistům poskytuje zaměstnavatel benefit flexibilní pracovní doby.

  • Asistenti

Vykonávají často běžnou operativní činnost pro potřeby oddělení, ve kterém jsou začleněni, ale i samostatnou agendu, za níž jsou plně zodpovědní. Asistentské pozice jsou vhodné pro čerstvé absolventy středních a vysokých škol, protože zde mohou nastartovat svou kariéru a profesní růst. Asistentům dle začlenění v organizační struktuře společnosti je poskytován též benefit flexibilní pracovní doby.