Plastový a kombinovaný spojovací materiál

Rozmanitá řešení vyrobená z plastu nebo gumy a jejich kombinace s kovy.

Skupina Aoyama se kromě výroby spojovacího materiálu z kovů zaměřuje i na výrobu spojovacího materiálu z gumy a plastů, nebo jejich kombinace s kovy. Použití takových materiálů je zapříčiněno zejména dvěma důvody. Prvním důvodem je nemožnost použít kovové materiály vzhledem k jejich nevhodným vlastnostem (například pro potřeby těsnění nebo izolace). Druhým důvodem je kontinuální snaha přispět k nízkoemisní budoucnosti a ochraně životního prostředí prostřednictvím redukce váhy vozů a tím i jejich emisí.

Mnoho námi vyvinutých technologií bylo již přijato řadou globálně významných automobilek jako standardní řešení pro jimi vyráběné vozy. Níže je představeno několik takových technologických řešení.

Těsnicí prvky

Jedná se o spojovací materiál, který je kombinací plastu, případně gumy, a kovu. Prvním příkladem může být unikátní těsnicí podložka používaná pro spoje, kde je požadovaná naprostá vodotěsnost a dlouhodobě stálé utažení spoje díky kontaktu kov na kov.

Druhým příkladem je speciální šroub se zápustnou těsnicí hlavou, který je používán na dveřní zámky. Účelem takového šroubu je zamezit odření laku vozidla při jeho utahování, jelikož takové oděrky by mohly být budoucím ohniskem koroze, a také zamezit vstupu vody do prostoru dveřních zámků.

Navařovací matice s plastovou krytkou

Během procesu navařování matic mohou být problémem nástřiky, které kontaminují závit takové matice a mohou způsobovat potíže při instalaci šroubu. Stejný problém může nastat během aplikace speciální gumové ochranné vrstvy na podvozek vozidla, která by pak svou aplikační tloušťkou znemožňovala instalaci šroubu. Řešením může být použití maskovací pásky, to ale vyžaduje manuální činnost operátorů a tím zvyšuje čas a náklady potřebné k výrobně daného komponentu nebo vozu.

Za tímto účelem skupina Aoyama vyvinula speciální navařovací matici s plastovou krytkou, která je aplikována tlakovým vstřikováním plastů. Matice a krytka tak tvoří jeden celek. Během procesu svařování a aplikace gumové ochranné vrstvy tato matice působí jako maskování, které nedovolí žádným nečistotám ulpět ve vnitřním závitu matice. Během instalace šroubu se tato krytka vyklopí a zůstane součástí spoje.

Kombinovaný spojovací materiál kov-plast pro prevenci galvanické koroze

Trendem posledních dekád je vyrábět vozy co nejvíce vizuálně přitažlivé pro koncové zákazníky. Používáno je čím dál víc chromovaných dekoračních prvků jako jsou lišty víka nákladového prostoru nebo maska vozidla. Tyto vizuálně přitažlivé prvky pro zákazníky jsou ale další výzvou pro konstruktéry vozů. Velkým problémem je především provoz v zimních podmínkách, kdy je hojně používaná posypová sůl. Ta funguje jako katalyzátor koroze zapříčiněné rozdílným elektrickým nábojem chromovaných komponentů a konvenčního ocelového spojovacího materiálu, který funguje jako most k ocelové karoserii vozidla.

Spolehlivým způsobem odstranění této tzv. galvanické koroze je odizolování spojovacího materiálu použitého ke spojení chromovaných prvků a karoserie vozidla. Skupina Aoyama za tímto účelem vyvinula řadu spojovacího materiálu, která efektivně spojuje prvky izolace a kontaktu kov na kov mezi spojovacím materiálem a karoserií. Alternativně může být tato technologie použita i jako těsnící prvek.