Kostřící šroub
GS TITE®

Ideální řešení pro zajištění nízkého přechodového odporu ve šroubových spojích s nízkými náklady a vysokou spolehlivostí.

Pod označením GS TITE® se skrývá řešení vyvinuté pro spolehlivý přenos elektrické energie prostřednictvím šroubového spoje za použití speciálního kostřícího šroubu. S nástupem elektrifikovaných vozů se čím dál větší výzvou stává zajištění spolehlivého a stabilního přenosu elektrické energie nejen za běžných podmínek, ale i při lokálních extrémech (např. při poruše) v rámci elektrifikovaného pohonného ústrojí. K dosažení takového výsledku je nutné zajistit kontakt šroubu a protikusu jako kov na kov bez přítomnosti potenciálně izolačních prvků (povrchové úpravy, nečistoty, apod.).

Kostřící šroub GS TITE® je schopen efektivně zajistit odizolování a vyčistění závitu protikusu prostřednictvím čisticích břitů a také zajistit dokonalý kontakt kov na kov v rámci celého spoje. Specifikum tohoto produktu tkví v cílené deformaci závitu šroubu, která má podobu spirály a je vytvořena společně se závitem v jednom výrobním kroku. Během instalace šroubu nejsou kladeny žádné specifické požadavky na utahovací zařízení a nástroje, lze bez problému použít stejné vybavení jako pro konvenční šrouby. Nejsou taktéž kladeny žádné nároky na maskování závitu protikusu před procesem lakování. Přechodový odpor takového šroubového spoje se však i přesto pohybuje v nižších desetinách µΩ s dostatečnou rezervou pro případné lokální extrémy. Technologie GS TITE® tak poskytuje ideální řešení dilematu přenosu elektrické energie v elektrifikovaných vozech při nízkých nákladech a bezkonkurenční spolehlivosti.

Technologie GS TITE® byla již přijata řadou globálně významných automobilek jako standardní řešení pro šrouby určené k přenosu elektrické energie.